Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri
Öğr. Gör. Ahmet MİDİLLİ (Müdür)
Dr. Öğr. Üyesi Kübra MERT (Müdür Yard.) Dr. Öğr. Üyesi Abdulmuttalip PİLATİN (Müdür Yard.)
                                                                  Öğr. Gör. Vehbi CANSIZ
                                                                  Arş. Gör. İbrahim OLGUN
                                                                  Öğr. Gör. Kerim Ali AKYILDIZ
                                                                  Arş. Gör. Miskine AKAR