Hedeflerimiz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (RTEÜ KAGEM), Üniversitemiz öğrencilerine ve mezunlarına kendilerini tanıma, iş olanaklarını belirleme, mesleki yeterliliklerini arttırma ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri vererek piyasa koşullarına uygun olarak kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda mezunlarımız arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttırmak için, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezunlar Derneği ile işbirliği yaparak Üniversitemiz mezunlarının kariyer gelişimlerini izleme çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda eğitim, staj imkanlarının geliştirilmesi, kariyer temsilciliği ve kariyer günleri gibi faaliyetleri Üniversitemizin vizyon, misyon ve temel ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi prensip edinmiştir.